• NOVĚ NABÍZÍME KONÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH KURZŮ U VÁS DOMA.

Náš tým

cropped-maternite1-e1415613989386.jpg

Porodní asistentka

Olga Fojtíková DiS.Obrázek1

 • V roce 2003 jsem ukončila Vyšší zdravotnickou školu v Praze, obor Diplomovaná porodní asistentka.
 • Vlastním osvědčení k výkonu porodní asistentky bez odborného dohledu.
 • Absolvovala jsem řadu certifikovaných kurzů a konferencí.
 • S praxí jsem začala již v průběhu studia – prošla jsem těmito pracovišti:

Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Ústav pro péči o matku a dítě – Praha – Podolí
Gynekologicko – porodnická klinika I. LF UK a FN Na Bulovce

 • Od roku 2005 s malou přestávkou pracuji jako porodní asistentka.
 • V roce 2015 jsem začala pracovat v gynekologické ambulanci.

Spolupracuji s:

Dětské sestry

 Eva Havelková – laktační poradkyně

 • Vystudovala jsem SZŠ s maturitou obor dětská sestra.
 • Absolvovala jsem nástavbové studium v NCO NZO Brno, obor Anesteziologie,resuscitace a intenzivní péče v pediatrii.
 • Jsem registrovaná dětská sestra a mohu pracovat bez odborného dohledu.
 • Jsem certifikovaná laktační poradkyně.
 • Absolvovala jsem řadu certifikovaných kurzů a konferencí.
 • Mám 9ti letou praxi ve FN Hradec Králové na oddělení intenzivní péče o patologické novorozence.
 • Od roku 2010 pracuji na novorozeneckém oddělení.

Bc. Renata Bojarská

 • V roce 1986 jsem absolvovala Střední zdravotnickou školu v Pardubicích, obor dětská sestra.
 • V roce 1994 jsem dokončila Pomaturitní specializační studium na Institutu pro další vzdělávání zdravotnických  pracovníků v Brně ( dnes NCO NZO), obor ošetřovatelská péče o děti a dorost.
 • V roce 2004 jsem státní zkouškou ukončila studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor Ošetřovatelství.
 • Každoročně se účastním Konference zdravotníků pečujících o novorozence v Českých Budějovicích a dalších seminářů pro dětské sestry.
 • Jsem registrovaná dětská sestra, mohu pracovat bez odborného dohledu.
 • Mám dlouholetou praxi na novorozeneckých odděleních.
 • Od roku 1986 jsem pracovala na Gynekologicko-porodnické klinice U Apolináře  Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2.
 • Poté krátkou dobu na novorozeneckém oddělení Nemocnice Pardubice.
 • Nyní pracuji pátým rokem na novorozeneckém oddělení.

Komentáře jsou uzavřeny.

 • Doporučujeme:

  logo-karolinka