• NOVĚ NABÍZÍME KONÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH KURZŮ U VÁS DOMA.

První doba porodní

PRVNÍ DOBA PORODNÍ NEBO-LI OTEVÍRACÍ DOBA

První dobou porodní začíná porod.

 • Začnou pravidelné děložní stahy, které způsobí rozevření a zánik děložního hrdla.
 • Zánikem hrdla dělohy vzniká děložní branka, ta se postupně rozvinuje. Nejprve má malý průměr, obvykle je prostupná jen pro prst, pak pro dva prsty, dále její průměr počítáme na centimetry.
 • První doba porodní končí tím, že branka dělohy již není hmatná. Říkáme, že »branka je zašlá«, tehdy její průměr činí asi 11–12 cm.
 • Název »otevírací« doba vyjadřuje podstatu děje – otevírání, rozvíjení porodních cest až po zánik branky.

Určení počátku porodu

 • Zkušený porodník  nebo porodní asistentka by měl poznat nepravé známky porodu od skutečného počátku porodu.
 • Proto je nutné vnitřní neboli vaginální vyšetření, kdy se sleduje v jaké fázy je proces otevírání porodních cest.
 • Stanovení počátku porodu je velmi důležitý základ pro určení délky porodu.
 • Porod začíná od prvních pravidelných kontrakcí nebo odtokem plodové vody.

Délka první doby porodní

 • U prvorodiček trvá průměrně 10 až 12 hodin,
 • u vícerodiček 6 až 8 ho­din.
 • Od začátku porodu do rozvinutí branky na 3–4 cm v průměru uplyne přibližně 6–8 hodin, potom se branka rozvíjí rychleji a je zcela rozvinutá za další 3 až 4 hodiny.

Vak blan a jeho puknutí nebo protrhnutí

Plod je na konci těhotenství uložen v tekutém prostředí, které je zevně ohraničeno plodovými obaly.

 • Plodové obaly jsou dvě tenké průsvitné blány.
 • Vnitřní blána se nazývá odborně amnion a zevní chorion.
 • Amnion tvoří plodovou vodu a plynule přechází v placentu a pupečník dítěte.
 • Plodová voda představuje ideální ochranné prostředí pro dítě. Brání různým tlakům, včetně zevních traumat, umožňuje mu volnou pohyblivost a chrání před útlakem i placentu, a tak zabezpečuje její důležitou funkci.
 • Tekuté prostředí a plodové obaly jsou ochranou před výhřezem pupečníku, který by znamenal vážné ohrožení dítěte.
 • V termínu porodu je 600 až 700 ml plodové vody, při přenášení jí ubývá.
 • V posledních týdnech těhotenství se vlivem ojedinělých děložních stahů rozepne dolní část dělohy a začínají se zde vyklenovat plodové obaly, vytvoří se vak blan.
 • Vak blan před porodem dítěte praskne, nebo je protržen porodníkem nebo porodní asistentkou.
 • Vzácně se stane, že vak je pevný a nepukne a vyklenuje se dokonce až před poševní vchod.
  • Tento průběh není pro dítě zcela bezpečný.
  • Hrozí, že se tahem blan předčasně odloučí placenta.
 • Vak blan může samovolně puknout různě dlouhou dobu před začátkem porodu. Obvykle však pukne v průběhu I. doby porodní.
 • Po puknutí vaku blan odtéká plodová voda po celou dobu porodu, až do porodu dítěte.

Protrhnutí vaku blan

images

Protrhnutí vaku blan

 • provádí porodník nebo zkušená porodní asistentka, a to jemným háčkem při děložním stahu, kdy se háček do pochvy zavádí podél dvou vyšetřujících prstů.
 • Protrhnutí vaku blan háčkem je zcela nebolestivé pro matku i pro dítě.
 • Dá se přirovnat k běžnému vnitřnímu vyšetření.
 • Maminka musí být vždy o protrhnutí vaku blan včas informována.

Kontrola plodové vody

 • plodová voda má být čirá.
 • Je-li zabarvena nebo zkalena, může to znamenat ohrožení zdraví plodu.
 • Zkalená plodová voda je vždy signálem pro převedení rodící ženy na vyšší úroveň sledování. Dítě bývá okamžitě a zpravidla kontinuálně do konce porodu kontrolováno monitorovacím systémem.

Monitorování srdeční frekvence plodu v první době porodní

_main.01

Kardoitokograf

Doppler pro poslech srdečních ozev dítěte

Pro sledování srdeční frekvence existují dvě metody:

 • Poslech fetálním stetoskopem a
 • elektronické sledování, které může být občasné nebo stálé.
 • Zkušený porodník  a porodní asistentka dnes může kombinací různých metod stanovit lépe než dříve správnou diagnózu a porodnický postup.
 • Během fyziologické první doby porodní se srdeční ozvy dítěte sledují po 15-ti minutách stetoskopem a po jedné až dvou hodinách se provádí asi 20-ti minutový záznam srdečních ozev plodu a děložní činnosti – kardiotokografické vyšetření.
 • Během tohoto vyšetření není nutná poloha vleže na zádech. Monitorování srdečních ozev plodu je možné provádět i v sedě, vleže na boku, v polosedu nebo ve stoje.

Monitorování srdečních ozev plodu se podrobněji budeme věnovat v dalších příspěvcích.

Měření teploty, tepu a tlaku v I. době porodní

 • Měření teploty každé čtyři hodiny je důležité, protože její zvýšení může být prvním příznakem infekce nebo nedostatku tekutin.
 • Měření krevního tlaku je důležitou kontrolou tělesného a duševního stavu matky.

Poloha a pohyb během první doby porodní

 • Při poloze na zádech může těžká děloha v břiše způsobit stlačení velkých cév a snížit tak průtok krve do dělohy.
 • Poloha vleže na zádech snižuje i sílu děložních kontrakcí, a tím se může prodlužovat porodní děj.
 • Chůze, sed nebo ležení na boku jsou proto pro průběh porodu výhodnější.
 • Rodičky mohou volně chodit, sedět, mohou si zvolit polohu na čtyřech, mohou se vysprchovat nebo se uvolnit v relaxační vaně.
 • Mohou i polohy střídat, tak jak jim to vyhovuje.Pokud není racionální důvod, tak žena by v první době porodní neměla ležet na zádech.

Polohám během prní doby porodní se budeme podrobněji věnovat v dalších příspěvcích.

Jídlo a pití během porodu

 • Názory na jídlo a pití během porodu se velmi liší.
 • anesteziologové a porodníci postupně ustupují od striktního zákazu pití během první doby porodní.
 • Rodička by však měla pít pomalu a pouze po doušcích, nejlépe izotonické nápoje.
 • Během porodu je dobré mít u sebe např. kvalitní čokoládu nebo hroznový cukr jako zdroj energie.
 • Pojídat průběžně po malých kouscích.

Co se děje s dítětem v první době porodní

 • Plod zaujímá na konci těhotenství v děloze nejmenší možný objem.
 • Z hlediska porodu je nejdůležitější hlavička dítěte, je nejobjemnější a nejméně přizpůsobivou částí.
 • Hlavička je do porodu nad pánví a je volně pohyblivá. Jakmile začne porod, tak děloha při svých kontrakcích vyvíjí sílu, která vtlačuje hlavičku do porodních cest.
 • Hlavička se nejprve skloní bradičkou na hrudníček.
 • Hlavička dítěte musí během první doby porodní vytvářet složitý spirální pohyb, kterému říkáme vnitřní rotace.
 • Dítě se během porodu chová zcela pasivně.
 • Děloha během kontrakcí posunuje plod pánví rodičky.
 • Kostěná pánev má tvar, který způsobuje, že hlavička musí rotovat. Odborně hovoříme o vnitřní rotaci hlavičky plodu.

První doba porodní je nejdelší fází porodu a je také velice vyčerpávající. Je dobré se na ní připravit na předporodních kurzech a využít během ní všechny nabízené pomůcky, odpočinkové a úlevové polohy a v neposlední řadě i všechny dostupné možnosti ovlivnění bolesti.

Co se děje s miminkem je krásně vidět na tomto videu.

zdroj:www.porodnice.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

 • Doporučujeme:

  logo-karolinka